menu dblex
med dålig prognos
adjektiv
elakartad
malign
perniciös

Alla synonymer går att klicka på.