menu dblex
med buller och bång
fras
med mycket buller och brak
med stor ståt
med stora ceremonier
under uppseendeväckande former

Alla synonymer går att klicka på.