menu dblex
med annan statstillhörighet
adjektiv
utländsk

Alla synonymer går att klicka på.