menu dblex
med alla till buds stående medel
adverb
till varje pris

Alla synonymer går att klicka på.