menu dblex
med örnblick
adjektiv
skarpsynt

Alla synonymer går att klicka på.