menu dblex
materialistisk
adjektiv
jordbunden
prosaisk
opoetisk
nykter
krass
realistisk
poesilös
cynisk
egoistisk

Alla synonymer går att klicka på.