menu dblex
maskinmässig
adjektiv
mekanisk
automatisk
maskinell
teknisk
omedveten
rutinmässig
själlös
mekaniserad
vanemässig
osjälvständig
robotmässig

Alla synonymer går att klicka på.