menu dblex
maskera sig med
verb
anlägga

Alla synonymer går att klicka på.