menu dblex
marknadsundersökning
substantiv
gallup
opinionsundersökning
enkät
rundfråga
marknadsanalys
åsiktsundersökning
gallupundersökning
marknadstest

Alla synonymer går att klicka på.