menu dblex
marginell
adjektiv
oväsentlig
obetydlig
ringa
liten
låg

Alla synonymer går att klicka på.