menu dblex
mana fram
verb
frammana
frambesvärja

Alla synonymer går att klicka på.