menu dblex
manöveroduglig
adjektiv
redlös

Alla synonymer går att klicka på.