menu dblex
maktområde
substantiv
herravälde

Alla synonymer går att klicka på.