menu dblex
maktlysten
adjektiv
makthungrig
härsklysten
äregirig
tyrannisk
framåtsträvande
maktsträvande

Alla synonymer går att klicka på.