menu dblex
maktlös
adjektiv
utmattad
förbi
slut
kraftlös
svag
vanmäktig
hjälplös
värnlös
lam
matt
oförmögen
handfallen
rådlös
I uttryck
göra maktlös

Alla synonymer går att klicka på.