menu dblex
maktfullkomlighet
substantiv
suveränitet

Alla synonymer går att klicka på.