menu dblex
mackapär
substantiv
grej
manick
sak
grunka
anordning
moj
pryl
apparat
inrättning
ordning
pjäs
ting
Se även
mackapärer

Alla synonymer går att klicka på.