menu dblex
mötas på halva vägen
verb
kompromissa
samsas
göra ömsesidiga eftergifter
jämka

Alla synonymer går att klicka på.