menu dblex
mörk punkt
fras
gåta
dunkelhet
fläck
frågetecken
oklarhet

Alla synonymer går att klicka på.