menu dblex
mörk i hågen
fras
dyster

Alla synonymer går att klicka på.