menu dblex
måttligt varm
adjektiv
tempererad

Alla synonymer går att klicka på.