menu dblex
måttförhållande
substantiv
proportion
symmetri

Alla synonymer går att klicka på.