menu dblex
måtte
verb
månde
värdes
Se även

Alla synonymer går att klicka på.