menu dblex
mångfaldiga
adjektiv
mångahanda
Se även
mångfaldig
mångfaldiga
verb
multiplicera
mångdubbla
öka
duplicera
hektografera
kopiera
mimeografera
stencilera
reproducera
mångfaldigas

Alla synonymer går att klicka på.