menu dblex
månde
verb
måtte
kunde
torde

Alla synonymer går att klicka på.