menu dblex
mån om
adjektiv
omsorgsfull
varsam
noga
sorgfällig
aktsam
omtänksam
rädd om
angelägen

Alla synonymer går att klicka på.