menu dblex
mäta upp
verb
utportionera
portionera ut
utminutera
gå upp
hälla upp
uppmäta
utstaka
råga
stega

Alla synonymer går att klicka på.