menu dblex
mässhake
substantiv
skrud
prästskrud

Alla synonymer går att klicka på.