menu dblex
lyhört
adjektiv
lytt
Se även
lyhörd

Alla synonymer går att klicka på.