menu dblex
lyhörd
adjektiv
med fint öra för
grannhörd
med skarp hörsel
lytt
dåligt ljudisolerad
mottaglig
känslig
öppen
vaken
Se även
lyhört
I uttryck
vara lyhörd för

Alla synonymer går att klicka på.