menu dblex
lyda på
verb
gälla för
uppgå till
vara utställd på

Alla synonymer går att klicka på.