menu dblex
luta sig
verb
vila sig
stödja sig
lägga sig

Alla synonymer går att klicka på.