menu dblex
luta åt
verb
arta sig
likna sig till
arta sig till
peka hän mot
sympatisera med
teckna sig till
åsyfta

Alla synonymer går att klicka på.