menu dblex
lungsot
substantiv
tuberkulos
tbc

Alla synonymer går att klicka på.