menu dblex
lump
substantiv
tygavfall
smörja
skräp
tygskräp
lumpor
paltor
trasor
uniform

Alla synonymer går att klicka på.