menu dblex
luftdrag
substantiv
drag
fläkt
vind
tvärdrag
stråk

Alla synonymer går att klicka på.