menu dblex
luftblåsa
substantiv
bubbla
pärla

Alla synonymer går att klicka på.