menu dblex
lova sig
verb
föresätta sig

Alla synonymer går att klicka på.