menu dblex
lojhet
substantiv
lättja
indolens
slöhet
slapphet
tröghet

Alla synonymer går att klicka på.