menu dblex
logera
verb
vara inhyst
inhysa
härbärgera
bo
kinesa
kampera
ta in
hålla till
övernatta
inackordera

Alla synonymer går att klicka på.