menu dblex
lodrät balk
substantiv
triglyf

Alla synonymer går att klicka på.