menu dblex
lodrät
adjektiv
vertikal
upprätt
tvärbrant
perpendikulär
brant
rak
tvär
rakt nedstigande
stående
I uttryck
lodrät balk
lodrät bergvägg

Alla synonymer går att klicka på.