menu dblex
ljuga för
verb
vara trolös mot
bedraga
bedra
snuva

Alla synonymer går att klicka på.