menu dblex
ljudstöt
substantiv
smäll
skott

Alla synonymer går att klicka på.