menu dblex
livskraft
substantiv
mod
energi
kraft
eld
liv
vitalitet
vigör
anda
livsduglighet
livslåga
livsnerv
livsprincip
kroppskrafter
I uttryck
få ny livskraft

Alla synonymer går att klicka på.