menu dblex
livsföring
substantiv
leverne
levnad
levnadssätt
liv
I uttryck
materiell livsföring

Alla synonymer går att klicka på.