menu dblex
lista sig
verb
jämka sig
slingra sig
slinka
smita

Alla synonymer går att klicka på.