menu dblex
lipa
verb
gråta
grina
tjuta
pipa
yla
gnälla
grimasera
ta till lipen
räcka ut tungan
göra grimaser

Alla synonymer går att klicka på.