menu dblex
lindrigast
adjektiv
minst sagt
Se även
lindrig
lindrigt

Alla synonymer går att klicka på.