menu dblex
linda om
verb
omlinda
slå om
binda
förbinda
binda om
svepa om
veckla om

Alla synonymer går att klicka på.